Om Malene

Malene Kjær Lassen


Jeg er uddannet sygeplejerske i 2003 og har altid arbejdet indenfor psykiatrien eller ældreområdet - dels i den akutte, almene psykiatri, og dels på plejecenter og i hjemmeplejen. Jeg har desuden berørt lederområdet som souschef på en Gerontopsykiatrisk afdeling, ligesom jeg har været Demenskonsulent i en årrække.


Jeg startede op som selvstændig i 2016 og har siden haft mange spændende arbejdsopgaver. Nedenfor ses nogle eksempler på disse:


 • Udvikler af og underviser på kompetenceudviklingsforløb for mere end 200 medarbejdere og ledere på plejecenter i Ikast-Brande kommune omkring Personcentreret Omsorg som fagligt fundament 2017-2019.
 • Udvikler af og underviser på kompetenceudviklingsforløb for mere end 200 medarbejdere og ledere i hjemmeplejen, sygeplejen og træningsområdet i Ikast-Brande kommune omkring Personcentreret Omsorg som fagligt fundament 2019-2020.
 • Uddannelse af 90 nøglepersoner i Personcentreret Omsorg og faglig vejledning samt introundervisning til mere end 300 medarbejdere og ledere i hjemmeplejen i Gladsaxe kommune.
 • 1 årigt kompetenceudviklingsforløb for demensambassadører og demensvejledere i Nordfyns kommune.
 • Kompetenceudviklingsforløb for nøglepersoner, medarbejdere og ledere på 7 plejecentre i Middelfart kommune.
 • Ekstern konsulent på Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold 2016-2018.
 • Kompetenceudviklingsforløb i Psykiatri og Personcentreret Omsorg for 50 medarbejdere på plejecenter i Gladsaxe.
 • Tidligere underviser på Demenskoordinatoruddannelsen ved Birgitte Vølund.
 • Kompetenceudviklingsforløb i Demens for 80 medarbejdere ansat på plejecentre i Syddjurs kommune.
 • Lederforløb for ledergruppe i Høje Taastrup om faglig ledelse indenfor demensområdet.
 • Underviser på Specialuddannelsen for Psykiatriske sygeplejersker i Region Syddanmark omkring Udbrændthed og Forråelse i arbejdet med mennesker.
 • Underviser på videreuddannelse for Social og sundhedsassistenter ved Psykiatrien i Region Syddanmark omkring Demens og Adfærdsproblemer.
 • Kompetenceudviklingsforløb for 180 medarbejdere i Demens og Personcentreret Omsorg i Høje-Taastrup kommune.
 • Temadage for 90 sygeplejersker, terapeuter og tandplejere i Demens og Personcentreret Omsorg i Høje-Taastrup kommune.