Læringsforløb for nøglepersoner

Læringsforløb for nøglepersoner


Mange kommuner har igennem de senere år uddannet specifikke nøgle- eller videnspersoner indenfor demensområdet.


Formålet med disse "special-funktioner" er at medarbejderne skal fungere som faglige sparringspartnere for deres kollegaer i hverdagen. Dette er en helt særlig rolle som er både meget spændende, men også meget svær, at navigere i.


Dette læringsforløb er målrettet medarbejdere, der skal være medvirkende til at skabe faglig udvikling gennem andre. Forløbet er opbygget på en måde så jeres organisation vil få et stærkt og holdbart demens- og læringsfaglig løft. Der vil både skabes læring for den enkelte nøgle- eller vidensperson, men der vil - i lige så høj grad - skabes generel organisatorisk læring, fordi deltagerne netop vil arbejde målrettet med denne del.


Læringsforløbet vil bringe al den eksisterende viden i spil, som den enkelte nøgle- eller vidensperson, samt organisationen som helhed, har på nuværende tidspunkt.


Erfaring fra tidligere læringsforløb har vist, at der ofte ikke mangler VIDEN, men at nøgle- eller videnspersoner fra demens- og ældreområdet ofte mangler konkrete METODER til at få sat organisationens samlede viden i spil i hverdagen - til glæde og gavn for både mennesket med demens, de pårørende samt personalet.


Forløbet planlægges med udgangspunkt i jeres organisation. Dette betyder, at indholdet i læringsforløbet tilpasses netop jeres kommunes Demensstrategi, Teori- eller Værdigrundlag.


Der er også mulighed for, at flere kommuner kan gå sammen og udbyde læringsforløbet i fællesskab.


Igennem konkrete og strukturerede METODER vil vi arbejde med følgende temaer:

  • Hvordan kan jeg som nøgle- eller vidensperson arbejde med at skabe refleksion og læring i praksis?
  • Hvordan kan jeg medvirke til og understøtte faglig refleksion i andre på en måde, hvor refleksionerne skaber nye handlemuligheder?
  • Hvordan kan jeg medvirke til, at der opstår samtaler i personalegrupper, hvor medarbejderne rent faktisk bliver klogere på dét der er svært?
  • Hvordan giver jeg effektfuld faglig vejledning - også når der er store følelser på spil?
  • Hvordan planlægger og udfører jeg undervisning af andre - både fagpersoner og pårørende - som rent faktisk får en effekt i praksis?
  • Hvordan kan jeg udvikle mig fagligt og personligt i rollen som nøgle- eller vidensperson?


Praktisk information:


Læringsforløbet har en varighed på min. 10-12 måneder, og består af 4 hele undervisningsdage samt 6-8 halve undervisningsdage.


Udover undervisningsaktiviteterne for nøgle- eller videnspersoner, vil et læringsforløb også indeholde enkelte aktiviteter for ledere og evt. øvrige medarbejdere.


Kontakt mig gerne for at få et tilbud til netop din arbejdsplads på kontakt@malenekl.dk eller tlf. 29290690.