Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling


Min erfaring er, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte organisation, når man tilrettelægger kompetenceudviklingsforløb. Hvis undervisningen skal give mening for deltagerne, må man desuden tilpasse forløbet, således at det tager udgangspunkt i den praksis de befinder sig i. Derfor er mine forløb altid individuelt tilrettelagt.


Fælles for forløbene er, at jeg ofte planlægger kompetenceudviklingen som et aktionslæringsforløb. Dette betyder at deltagerne skifter mellem at modtage undervisning, hvor jeg formidler teoretisk indhold, øver sig i at anvende teorien i praksis, og efterfølgende reflekterer over deres handlinger sammen med mig. Formålet med dette er dels, at deltagerne opnår ny faglig viden, men i lige så høj grad, at de udvikler nye handlekompetencer i arbejdet med mennesker, på baggrund af den viden de har fået.


Mine forløb klæder også de enkelte deltagere på til at tale sammen på nye måder i praksis, således at der skabes refleksion i medarbejdergruppen. Hensigten med dette er, at der ikke kun skabes individuelle læreprocesser, men at der også skabes organisatorisk læring i medarbejdergruppen. Desuden skal den nye kommunikationsform medvirke til at italesætte alt den tavse viden, som ofte findes i gruppen.


Jeg tilbyder bl.a. kompetenceudvikling indenfor følgende områder:

  • Demens (med afsæt i både det sundhedsfaglige, socialfaglige, psykologiske og pædagogiske felt)
  • Ældre og psykiatri
  • Faglig ledelse indenfor ældreområdet


Kontakt mig gerne for en udforpligtende snak om jeres ønsker.